Om Fekting

Fordel å være venstrehendt?

Fordel å være venstrehendt ?

Fordel å være venstrehendt ?

Innlegg i NF-INFO av Bjørn Faye

Dato: 18 April 1996


I en artikkel i siste nummer av «Fãktning», det Svenske Fekteforbundets meldingsblad, skrevet
av Pierre Thulberg, refereres det til forskning om det kan være fysiske eller fysiologiske årsaker
til at venstrehendte fektere er overrepresentert i verdens-eliten. Artikkelen bygger i hovedsak på
en artikkelserie i Escrime Magazine av dr. Guy Azamar.

Venstrehendte overrepresentert.

Dr. Azamar har regnet ut at andelen av venstrehendte fektere på sju verdensmesterskap (1979 –
1993) lå på ca 25 %, mens gjennomsnittet av venstrehendte mennesker i verdens befolkning
ligger ganske stabilt på rundt 10 %. Hele 37 % av de som tok medaljer i disse mesterskapene
fektet med venstre hånd.

Mest markert for herreflorett

Det er først og fremst på støtvåpnene florett og kårde det er en fordel å være venstrehendt, og det
er på florett det gir størst utslag. I den perioden undersøkelsen omfatter var 35 % av de startende,
og nærmere 60 % av medaljørene på herreflorett venstrehendte.

Det som er interessant med dr. Azamars artikler er at han ikke godtar den vanlige forklaringen
om de venstrehendtes suksess: at motstanderne blir overrasket, og ikke er vant med å fekte mot
venstrehendte. Når fire av åtte fektere i VM-finalene på herreflorett har fektet med venstre hånd,
mener dr. Azamar at de andre etter hvert burde venne seg til å fekte med venstrehendte, og ser
heller etter rent fysiologiske forklaringer på forholdet.

Forskjell i hjernens nervebaner kan være forklaringen.

Senteret for koordinasjon mellom øye og hånd ligger i høyre hjernehalvdel. Hos de fleste
mennesker er det også denne hjernehalvdelen som styret venstrehåndens bevegelser Hos de som
fekter med venstre hånd kan altså all virksomhet i forbindelse med for eksempel et angrep skje i
samme halvdel av hjernen. Nerveimpulser hos høyrehendte fektere må derimot ta omveien via
venstre hjernehalvdel før de resulterer i en bevegelse. Eksperimentelle undersøkelser antyder at
venstrehendte på grunn av dette kan tjene opp til 30 millisekunder, – og det er mye i
fektesammenheng.

Størst fordel ved korte distanser.

Mulighetene til å utnytte denne fordelen er størst ved korte distanser og der det handler om
direkte aksjoner mot et begrenset mål. I følge dr. Azamar er dette forklaringen på at
venstrehendte har hatt så stor suksess på herreflorett, mens forskjellen er mindre markert på
kårde, og nesten ikke-eksisterende på sabel.