Informasjon

Årsmøtet 2024 i BF

Innkalling til årsmøte i Bergens Fekteklubb 

Tid: Onsdag. 20 mars kl. 19.00
Sted: Haukelandshallen – møterom 1

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver
 4. Årsmelding 2023
 5. Regnskap 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett 2024
 9. Organisasjonsplan
 10. Valg
 11. Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret på
epost  info@bergensfekteklubb.org innen 6. mars
Styret i Bergens Fekteklubb