Nyheter

Oppstart vår 2020

Første barnetrening blir tirsdag 7. januar kl. 18.00

De eldre gruppene har første trening torsdag 2. januar kl. 19.00

Vi har de samme treningstidene som i høst.