Nyheter

Årsmøte 2019

Det ble avholdt årsmøte i Bergens Fekteklubb 4. april i Haukelandshallen

Den framlagte årsmelding og det framlagte regnskapet ble godkjent.

Det nye styret:

Leder Bjørn Faye (Ikke på valg)

Nestleder: Susanne Rislå Andersen (valgt for 2 år)

Styremedlem: Tore Eikanger (valgt for 2 år)

Varamedlemer: Knut Henrik Magnus og Linda Vagtskjold (begge valgt for 1 år)

Protokollen fra årsmøter blir publisert når den er klar.