Resultater, Resultater 2016

BC 2016 junior (U20) gutter puljer

NC Bergen Cup 2016 Jr gutter

 

NC Bergen Cup 2016 Jr gutter

Arr_ Bergens Fekteklubb

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
DYMBE Simen Bf Bergen V 2 V V V 2 4/6 9 24
VODYANOV Dmitry Bf Bergen 2 1 1 V 0 2 1/6 -15 11
DYRSETH Brage Bf Bergen V3 V V4 V 2 2 4/6 7 21
HEIERVANG Elias Degland Njf Oslo 1 V 3 V 4 1 2/6 -1 19
MALM Marius Njf Oslo 1 1 0 1 0 4 0/6 -23 7
HAZES Luuk Mf Molde 3 V V V V 4 4/6 11 27
SOERUM Jens Byf Oslo V V V3 V4 V V 6/6 12 27

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GEITUNG Tomas Bf Bergen V V 4 V V V 5/6 17 29
DALLAS Mathias Bf Bergen 1 0 2 V V 2 2/6 -10 15
WERGELAND Odin Bf Bergen 0 V V V V V 5/6 8 25
BENDIKSEN Casper Byf Oslo V V 3 V V V 5/6 12 28
GULBRANDSEN Gilbert Byf Oslo 1 2 2 2 2 4 0/6 -17 13
HAZES Kick Mf Molde 3 3 4 0 V 4 1/6 -8 19
DAHLBO Benjamin Njf Oslo 2 V 3 3 V V 3/6 -2 23

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
TREDAL William Bf Bergen 4 3 4 V 3 1 1/6 -7 20
BREIMO Magnus Bf Bergen V 2 2 2 1 1 1/6 -16 13
STORMARK Joergen Bf Bergen V V V V 4 4 4/6 10 28
RAEDER Anton Byf Oslo V V 2 V V V 5/6 11 27
ELGUREN SOMMERNES Herman Nøf Nøtterøy 2 V 1 2 1 V 2/6 -9 16
DAHLE Bo Njf Oslo V V V 1 V 4 4/6 6 25
EEG Svend Marcus Stf Stavanger V V V 2 3 V 4/6 5 25

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
ALFHEIM Fabian Bf Bergen V V 4 V V V V 6/7 14 34
TELLNES Jesper Bf Bergen 3 V V V V 4 V 5/7 8 32
ØVERBY Halvor Nøf Nøtterøy 1 3 0 2 1 V V 2/7 -13 17
WILMOT Benjamin Kf Kristiansund V 2 V 4 V V V 5/7 11 31
AGEYEV Yevgeniy Bf Bergen 3 4 V V 4 4 V 3/7 4 30
ANDERSEN William Njf Oslo 3 4 V 2 V 1 V 3/7 -2 25
FRIIS RUUD Emil Byf Oslo 3 V 3 3 V V V 4/7 4 29
MELING Fredrik Stf Stavanger 2 1 2 1 0 2 1 0/7 -26 9


Document Engarde – 04.12.2016 17:53:05