Aktiviteter, Nyheter

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bergens Fekteklubb 

Tid: Mandag 13. mars kl. 19.00
Sted: Møterom 1 (ved siden av guttegarderoben til fektesalen) i Haukelandshallen


Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver
4. Årsmelding 2022
5. Regnskap 2022
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett 2023
9. Organisasjonsplan
10. Valg
11. Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret på epost  info@bergensfekteklubb.org innen 7. mars

Styret i Bergens Fekteklubb