Aktiviteter, Nyheter

Bergen Cup 2017

Bergen Cup (Norges Cup og ranking)

Lørdag 2. desember

Kadett (NC) 08.30 Start 13.00 Finaler
Yngre Ungdom (2005)10.00 Start 14.00 Finaler
Barn (2007) 10.00 Start 14.00 Finaler
Senior (NC) 12.45 Start 16.30 Finaler

Søndag 3. desember

Junior (NC) 09.30 Start 13.00 Finaler
Yngre Ungdom (2005) 10.00 Start 13.30 Finaler
Eldre Ungdom (2003)12.00 Start 15.00 Finaler

NB! Fektingen starter på oppgitt tidspunkt. Deltakerne må være registrert senest 30 minutter før start

Startkontingent:

Start et stevne:  Senior kr 250. Junior, kadetter og U15 kr 200.
Yngre ungdom og barn  kr. 100 pr. start.
Start to eller fleire starter kr 300 for junior,  kadetter  og U15.
Startkontingenten betales kontant på salen før start eller til bankgiro: 5253.05.13432.

Påmelding  Gjøres på nett via  OPHARDT innen fredag 24. november