Informasjon

Digitalt medlemsregister

Digitalt medlemsregister
Norges Idrettsforbund har bestemt at alle idrettslag må bruke deres digitale  medlemsregister. Dette kan gjøres på to måter:
1. Nødvendige opplysninger kan leveres klubben på papir.


2. Medlemmene eller deres foresatte registrerer selv medlemskap på idrettsforbundets nettsider. Her kan man selv administrere medlemskap til flere familiemedlemmer og medlemskap i flere idrettslag hvis det er aktuelt.


Familiemedlemmer: Foresattes deltakelse og interesse er en viktig del av barn og ungdommers idrettshverdag. Foresattes bidrag til transport, dugnader, leirer og annet, er viktig for at idrettslaget skal fungere. I tråd med retningslinjene fra Norges Idrettsforbund, er det ønskelig at familiemedlemmer også står som medlemmer i fekteklubben. Disse registreres på samme måte som utøverne, men betaler bare 150 kroner året for medlemskapet (fastsatt av Norges Idrettsforbund).

Les hele framgangsmåten her